BC-scan

Let op: voordat u toegang heeft tot de BC-scan, moet u ingelogd zijn. Dit kan via de knop hierboven.

Over het instrument

Met de BC-scan krijgt u inzicht in uw eigen competenties. Daarnaast maakt het instrument zichtbaar welke basiscompetenties uit de beroepsstandaard u nog verder kunt ontwikkelen.  Het instrument vertaalt de vijf basiscompetenties uit de Beroepsstandaard Schoolleiders VO naar uw eigen werksituatie. Nadat u uw eigen competenties heeft beschreven kunt u tevens collega's vragen om anoniem feedback te geven. Zo krijgt u een gedegen beeld op basis waarvan u uw eigen ontwikkelplan opstelt.

Wat kunt u ermee?

  • Een helder beeld krijgen van de specifieke competenties die belangrijk zijn in een concrete werksituatie. Dit is behulpzaam bij het reflecteren op uw functioneren en is ook bruikbaar bij het opstellen van een functiebeschrijving of functieprofiel.
  • Professionaliseringsvragen verhelderen en ontwikkeldoelen opstellen. Hiermee kunt u:
    • Gericht werken aan uw professionele ontwikkeling
    • Ontwikkelgesprekken met uw leidinggevende voorbereiden
    • Basis leggen voor professionaliseringsafspraken
    • Het goede voorbeeld geven aan docenten