BC-SCAN

Annemarie Hoogerhuis

CBE Group B.V.

Annemarie maakt snel contact en is in korte tijd in staat om samen met de groep deelnemers een positieve beweging in gang te zetten die het leerproces tijdens de trainingssessies stimuleert. Als adviseur en coach begeleidt zij de deelnemers om tot de kern van de materie te komen en is het haar passie om deelnemers zo goed mogelijk te motiveren door middel van actieve, creatieve werkmethoden. Annemarie is in staat om met uiteenlopende doelgroepen te werken van docenten tot schoolleiders / bestuurders. Annemarie legt vooral de focus op de gebruiksmogelijkheden van het beroepsprofiel voor de school en schoolleider(s). Haar favoriete basiscompetenties zijn bevorderen van samenwerking, leren & onderzoeken en strategisch omgaan met de omgeving.

Clarien Veltkamp

CPS Onderwijsontwikkeling en advies

Clarien Veltkamp heeft veel ervaring als adviseur, coach en trainer bij CPS, samenwerkend met bestuurders, schoolleiders, middenmanagement en docenten. Zij zet procesvaardigheden en inhoudelijke (onderwijs)expertise in. Zij heeft 25 jaar onderwijservaring, o.a. als schoolleider en is afgestudeerd (MME) bij Sietske Waslander /Tias Nimbas. Kerngebieden


  • - Leiderschap
  • - HRM, functiemix, gesprekscyclus, beoordelen
  • - Schoolontwikkeling, organisatiediagnose en begeleiding bij complexe veranderprocessen
  • - Procesbegeleiding van 'Zeer zwak' naar sterk (Taskforce VO raad ?leren verbeteren?)
  • - Mensen verbinden met wat ertoe doet in hun school(organisatie)

Elvira Geurts

InOnderwijs

Elvira werkt al ruim 15 jaar binnen het onderwijs en is een ervaren adviseur, trainer en coach. Met thema's als Leiderschap, HRD, Duurzame Inzetbaarheid en Professionalisering zet zij scholen, leidinggevenden en docenten graag 'in beweging'. Elvira is creatief en verbindend. En blijft daarbij oog houden voor de visie en strategie van de school. 'Als gecertificeerd adviseur van de Beroepsstandaard VO begeleid ik zowel managementteams als individuele schoolleiders. Dat doe ik op een praktische manier, waarbij steeds de koppeling gemaakt wordt met het strategische schoolbeleid en HRM-beleid van de school. Ook is er ruime aandacht voor de professionele ontwikkeling van de schoolleiders zelf. Het doel is uiteindelijk: de ontwikkeling van goed, duurzaam onderwijs en passend werkgeverschap. De beroepsstandaard, met bijbehorende competentiescan, is daarbij een krachtig, ondersteunend middel.'

Ernie Baelde

Beteor

Voor mij staat de vraag van de organisatie centraal. Hoe gaat het Beroepsprofiel de organisatie verder helpen en hoe kan dat, vaak met de nodige creativiteit, werkend gemaakt worden? Mijn ervaring als HR-manager en coach gebruik ik om met schoolleiders na te denken hoe het profiel een bijdrage kan geven aan de ontwikkeling van hun school en hen als schoolleiders. Mijn expertise en passie liggen bij het echt in gang zetten van ontwikkeling bij mensen.

Ger Vennegoor

Twents Carmel College

Vanuit mijn 10 jarige ervaring als senior adviseur bij KPC Groep (met de focus op management en organisatie) en mijn huidige rol als schoolleider binnen het Twents Carmel College kan ik als gecertificeerd beroepsstandaard expert goed adviseren over de koers van uw organisatie in relatie tot de persoonlijke ontwikkelingsdoelen van uw leidinggevenden. De beroepsstandaard vormt daarbij een uitstekend hulpmiddel dat vooral tot denken zal aanzetten, dat leert de ervaring in de praktijk. Mijn kracht t.a.v. de beroepsstandaard ligt enerzijds in de feitelijke begeleiding in het werken met de competentiescan uit de beroepsstandaard en anderzijds in het adviseren t.a.v. de strategische keuzes die gemaakt moeten worden in relatie tot de resultaten uit de scan.

Jantsje van der wal

NHL/ECNO

Essentieel voor verbetering van de kwaliteit van het onderwijs (in de klas en de schoolorganisatie) is versterking van de kwaliteit van leidinggevenden en docenten. Daarbij staat voor mij de persoonlijk-professionele ontwikkeling centraal. Mijn kracht in het werken met het beroepsprofiel is het leggen van verbinding. Verbinding met eigen kwaliteiten, de organisatie, collega's. Verbinding ook met de visie en HRD-beleid. Ik ben sterk in het creëren van de dialoog en het organiseren van continuïteit hierin.

Monica Robijns

APS

Monica Robijns is een trainer voor excellente bestuurders en schoolleiders en zij die de wil en capaciteit hebben dat te worden. Ook directieteams die hun vitaliteit en doelgerichtheid verder willen ontwikkelen hebben baat bij haar aanpak. Monica is een ervaren creatieve en analytische onderwijsprofessional. Zij zorgt samen met u voor nieuwe oplossingen voor bestaande vraagstukken. Zij heeft feeling voor visie en strategie ontwikkelen, onderwijskwaliteit, leren en onderzoeken. Professionele ruimte en het vormgeven van leren voor de 21ste eeuw hebben haar hart.

Rob van Haren

Interimenco

Mijn passie is het begeleiden van trajecten van ontwikkeling. Hierbij heb ik zeer ruime (meer dan 12 jaar) ervaring in het werken met competentieprofielen. Mijn specialisme is daarbij het contextspecifiek maken van het profiel, waardoor persoonlijke en organisatieontwikkeling volledig afgestemd zijn. Daarnaast ben ik in staat om de professionaliteit van de schoolleiders in deze trajecten optimaal te ondersteunen: samen met hen de profielen binnen de verschillende managementlagen afstemmen, het vertalen naar concreet waarneembaar gedrag en (als belangrijkste stap) het realiseren van de juiste ontwikkeling.