BC-SCAN

Hoe werkt het?

Waar sta ik als schoolleider?

Om te bepalen waar u heen wilt en waar u heen kunt gaan, is het nodig te weten waar u staat als schoolleider. Het beroepsprofiel voor schoolleiders Voortgezet Onderwijs kan u daarbij helpen. Dit instrument helpt u met het vertalen van de vijf basiscompetenties uit het beroepsprofiel naar uw eigen werksituatie. Op basis daarvan kunt u een ontwikkelplan opstellen.

Hoe werkt het?

Dit instrument is geen afvinklijst. Het helpt u bij het analyseren van uw eigen werksituatie en bij het formuleren van de specifieke competenties die u nodig hebt om uw ambities waar te maken. U doorloopt 3 stappen:

 1. Aan de hand van een aantal hulpvragen brengt u uw huidige situatie en ambities in kaart.
 2. Per basiscompetentie formuleert u uw eigen specifieke competenties. U kunt daarbij gebruikmaken van gegeven voorbeelden. Zo vertaalt u het beroepsprofiel naar uw eigen werksituatie en stemt u het af op wat u en de school nodig hebben.
 3. Op basis van uw eigen vertaling reflecteert u op uw eigen praktijk (selfassessment en 360 graden feedback) en formuleert u ontwikkeldoelen in een actieplan.

Wat kunt u ermee?

 • Een helder beeld krijgen van de specifieke competenties die belangrijk zijn in een concrete werksituatie. Dit is behulpzaam bij het reflecteren op uw functioneren en is ook bruikbaar bij het opstellen van een functiebeschrijving of functieprofiel.
 • Professionaliseringsvragen verhelderen en ontwikkeldoelen opstellen. Hiermee kunt u:
  • Gericht werken aan uw professionele ontwikkeling
  • Ontwikkelgesprekken met uw leidinggevende voorbereiden
  • Basis leggen voor professionaliseringsafspraken
  • Het goede voorbeeld geven aan docenten