BC-SCAN

Totstandkoming

Het nieuwe beroepsprofiel voor schoolleiders in het voortgezet onderwijs is geformuleerd onder leiding van dr. Inge Andersen en dr. Meta Krüger, in opdracht van de VO-Academie. Het verzoek van de VO-academie was om de competenties voor schoolleiders te actualiseren en om dit te doen op basis van het onderzoek van Waslander, Dückers en van Dijk (2012) (de zeven domeinen) en de basiscompetenties van Schoolmanagers VO (ISISQ5 / VO-Raad, 2007; Krüger, 2009).

Het beroepsprofiel is in diverse rondes besproken en becommentarieerd door een expertgroep van schoolleiders/bestuurders, een expertgroep opleiders van schoolleiders en een wetenschappelijke commissie. Het profiel is ook samen met een digitale vragenlijst in een landelijke monitorronde voorgelegd aan schoolleiders, schoolbestuurders, leraren, opleiders en onderwijsadviseurs.

De uitkomsten van de raadpleging hebben een nieuw beroepsprofiel opgeleverd voor schoolleiders in het voortgezet onderwijs dat rust op een stevig wetenschappelijk fundament en waarover consensus is bereikt met het werkveld in de volle breedte.

Het profiel is ontwikkelingsgericht en bestaat uit vijf basiscompetenties. Deze basiscompetenties kunnen, met behulp van voorbeelduitwerkingen en een digitaal instrument, door scholen zelf vertaald worden naar de eigen werksituatie. Dit is behulpzaam bij het reflecteren op het eigen functioneren en is ook bruikbaar bij het opstellen van een functiebeschrijving of functieprofiel.

Het profiel en digitale instrument helpen daarnaast bij het verhelderen van professionaliseringsvragen en het opstellen van ontwikkeldoelen. Hiermee kun je:

  • Gericht werken aan je professionele ontwikkeling
  • Ontwikkelgesprekken met je leidinggevende voorbereiden
  • Basis leggen voor professionaliseringsafspraken
  • Het goede voorbeeld geven aan docenten

Meer informatie over de theoretische achtergrond en uitgangspunten van het beroepsprofiel is te vinden in de publicatie "Beroepsprofiel schoolleiders VO".